Bel bij overlijden:

06-41739549

Wanneer een dierbare overlijdt

           staat de wereld even stil…

 

In de dagen na het overlijden zal er veel geregeld moeten worden om invulling te geven aan het naderende afscheid.
Graag staan wij u hierin bij en helpen wij u bij het maken van de juiste keuzes. Stap voor stap, want u hoeft niet alles al op de eerste dag te beslissen.
Wij bieden u houvast en rust in de hectische dagen die een overlijden vaak met zich meebrengt.

Onze begeleiding kenmerkt zich door warme, betrokkenheid, grote flexibiliteit en oog voor details. 
Wij staan open voor ideeën en onderzoeken alle mogelijkheden zodat het afscheid past en aansluit op al uw persoonlijke wensen, immers:

                                                 

        ‘Een afscheid is een herinnering voor het leven’

 

Petra van der Meer

 

 

Anno Nu Uitvaartverzorging